076-5156572Klachtenmanagement

 

Een unieke combinatie van eigenschappen maakt dit geheel tot een gewilde oplossing die de effectiviteit van klachtenmanagement merkbaar versterkt. Meer over dit onderwerp op: klachtenmanagement.
Unieke combinatie van eigenschappen:

  • uitgebreide doch EENVOUDIGE DIRECTE REGISTRATIE van meldingen of klachten
  • uitgebreide mogelijkheden voor DIRECTE AFHANDELING van klachten
  • DIRECTE COMMUNICATIE naar verantwoordelijken voor afhandeling
  • snelle KLANTGERICHTE COMMUNICATIE richting de klant
  • TRACKING & TRACING mogelijkheden
  • uitgebreide RAPPORTAGE EN ANALYSE mogelijkheden
  • SCHERPE ABONNEMENT PRIJS
  • monitoring van de performance
  • TAALKEUZE: Nederlands, Engels, Duits, Frans en/of extra talen naar keuze.

 

"Your most unhappy customers are your greatest source of learning" (Bill Gates, Microsoft)

 

Eenvoudige directe registratie


Meldingen of klachten die via telefoon, email of op andere manieren worden geuit kunnen dankzij de logische schermopbouw snel maar zorgvuldig door uw medewerker(s) ingevoerd worden. Externe meldingen worden toegewezen aan een klant/contactpersoon. Ook eventueel interne klachten, opmerkingen, ideeën etc ... kunnen hier worden geregistreerd.
Klanten met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen klachten ook rechtstreeks aanmelden via het online klachtenregistratie formulier. Ook het toevoegen van een of meerdere bijlage(n) is mogelijk. Elke nieuwe melding/klacht krijgt een uniek nummer toegewezen waarop alle toekomstige opmerkingen etc. worden opgeslagen.

 

Uitgebreide mogelijkheden voor directe afhandeling van klachten


Een zogenaamde VGV (Veel Gestelde Vragen) lijst is toegankelijk voor iedereen met aanmeld rechten. Daarnaast kunnen veel voorkomende klachten/problemen met bijbehorende oplossing gemakkelijk worden opgeslagen in de Knowledge Base. Ook deze knowledge base is direct toegankelijk voor klanten met aanmeld rechten.


Snelle communicatie naar verantwoordelijken voor afhandeling


Het is mogelijk om een indeling te maken in afdelingen (bijv. Service, Billing, Transport etc...) en medewerkers. Klachten kunnen eenvoudig rechtstreeks worden toegewezen aan een afdeling of zelfs een medewerker binnen een afdeling.
Dankzij de zogenaamde workflow functionaliteit, kunnen ook bepaalde routes voor interne goedkeur acties worden opgenomen in het oplostraject. Bijvoorbeeld voor het goedkeuren van credit nota’s of het mogen leveren van een demo systeem.

Snelle en klantgerichte communicatiemogelijkheden richting de klant
Bij elke toevoeging of extra opmerking bij een klacht, is er de keuze of u hiervan de klant op de hoogte wilt stellen. Als ja, dan gaat er automatisch een Emailbericht naar de klant waarin hij wordt ingelicht over een wijziging van zijn geregistreerde klacht. Voor de details kan worden ingelogd. Het is ook mogelijk om naast een Email ook een SMS bericht uit te sturen.
Ook v.w.b de terugkoppeling van de klant zijn er mogelijkheid. Immers zodra een klacht wordt gesloten kan eenvoudig de keuze “enquete” worden gemaakt. De klant wordt dan middels een Email vriendelijke gevraagd om een online enquete formulier in te vullen over zijn of haar ervaringen m.b.t. de oplossing van het probleem. De resultaten worden zichtbaar in de rapportage module waardoor een goed beeld van de klant tevredenheid ontstaat.

 

Tracking en Tracing van meldingen


Elke melding en bijbehorende acties en/of andere details blijven bewaard in het systeem; ongeacht de status. Hierdoor is er altijd een gedetailleerd overzicht beschikbaar van welk type meldingen er zich per klant hebben voorgedaan of andersom welke klanten een bepaaald type melding hebben gehad.

 

 

Rapportage en analyse


De rapportage en analyse is reeds uitgebreid maar kan per klant desgewenst met klantspecifieke rapporten worden uitgebreid.

 

 

Scherpe abonnement prijs


MySalesWorks is een standaard online oplossing. Het configureren en eventueel uitbreiden met eventueel klantspecifieke zaken wordt door onze eigen ervaren mensen uitgevoerd. Hierdoor ziet u de voordelen van korte implementatietijd direct terug in de prijs en heeft u bij eventuele issues één aanspreekpunt.

 

Een webbrowser en toegang tot het internet is voldoende dus u kunt vandaag al starten met professioneel klachtenmanagement.